Pekka Idman
är legitimerad psykolog, docent i pedagogik och specialist i klinisk psykologi. Han har varit verksam som universitetslektor i beteendevetenskap vid Lunds universitet
och Malmö högskola.

Pekka har omfattande erfarenhet som psykolog i egen mottagning, konsult inom företagshälsovård och i kommu- nal barn- och familjeomsorg och som coach och handledare för lednings- personal i flera skånska kommuner.

Sedan 2009 är Pekka verksam som psykolog med mottagning på Örestadskliniken, Eddagatan 4, 217 67 Malmö och i Maglehem / Degeberga

Kontaktuppgifter
Telefon: 0709-903670
Epost: pekka@idmansinstitut.se