webshop

 


Pekka Idman
är legitimerad psykolog och docent i pedagogik och har varit verksam som universitetslektor i beteendevetenskap vid Lunds universitet och Malmö högskola.

Han har omfattande erfarenhet som psykolog i egen mottagning, konsult inom företagshälsovård och i kommu- nal barn- och familjeomsorg och som coach och handledare för lednings- personal i flera skånska kommuner.
Sedan 2009 är han psykolog och samordnare för psykologgruppen på Örestadskliniken i Malmö.

Psykolog på Örestadskliniken

Kontaktuppgifter

- Linnégatan 67 a, 216 15 Limhamn
- Sockenvägen 58,
  Maglehem, 297 95 Degeberga

Telefon: 0709-903670
Epost: pekka@idmansinstitut.se