Se videotrailer

             

Gullmay Idman gör uppdrag som föreläsare 1-3 tim på bl a nedanstående teman.

Vilja, Våga, Välja - Bra självförtroende

(alt. Lusten som drivkraft)

Hur kan man göra livet roligare, gladare och mer spännande? Hur kan man öka sitt självförtroende, få en inre styrka och dessutom få tiden att räcka till?

Arbetslust och hälsa

Våra attityder styr vårt välbefinnande och vår arbetslust. Det är lusten som ger oss energi. Vi behöver kraft och energi för att orka med alla krav, ta itu med svåra arbetsuppgifter, påverka vår situation och entusiasmera vår omgivning. Kan vi ändra våra attityder?

Född till ledare?

Vissa människor får andra med sig. De är ledare, på gott eller på ont. En del av dessa entusiasmerar sina medarbetare, sina barn, sina elever osv. Andra är auktoritära, bestämmer över andra och får människor, som inte kan leda sig själva, att lyda. Vad är det som gör den stora skillnaden? Hur kan vi lära andra att leda, åtminstone sig själva?