Gullmay och Pekka Idman håller kurser på teman som t ex:

Börja Våga Tala 2  x 3 tim

Vi befinner oss dagligen i situationer bland vänner, på kafferasten, festen eller sammanträdet, då det förväntas av oss att vi ska säga vad vi tycker. Vissa har aldrig vågat försöka och blivit ”de tysta”. På denna kurs behöver ingen hålla föredrag! Men som genom ett under, med enkla medel, kommer deltagarna över den första barriären. Och många får lust att gå vidare till nästa steg.

Tala Engagerande 2 x 8 tim

För dig som vågar tala, åtminstone i mindre sammanhang, som känner viss nervositet, är osäker på om ditt budskap ”går hem”, som gärna vill bli en talare man lyssnar på. På denna kurs får du lära dig att hitta ditt eget personliga uttryckssätt. Och du har roligt under tiden.

Samtalsmetodik 2 x 8 tim

Här får du lära dig en teknik att samtala som är användbar i vardagen men också i utvecklingssamtal och ”det svåra samtalet”.


Grupprelationer:

Lik, Olik och helt Unik I och II

- Att arbeta med sig själv och med andra

Om alla vore lika skulle det inte bli någon utveckling. Vi behöver personer som har idéer och visioner. Lika beroende är vi av människor som vet historien och som noggrant samlar in fakta. Om det inte finns personer som ser till att det som andra har beslutat verkligen blir gjort, kommer vi ingenstans. Kursen ger insikt om egna och andras benägenhet att handla eller att vara och utvecklar därför bättre samarbete och organisation.

Del I     2 x 8 tim

Hur är min personlighet? Vilka är mina starka/svaga sidor, mina karaktäristiska drag? Hur är mina arbetskamraters personlighet? Hur kompletterar vi varandra och blir en fungerande arbetsgrupp? Hur möter vi våra kunder, barnen i skolan eller anhöriga i vården på bästa sätt för var och en av dem?
Syftet med kursen är att ge insikter för att lättare förstå hur vi själva och andra fungerar. Du får också insikt i om du har ett optimistiskt eller ett pessimistiskt förhållningssätt!

Del II    2 x 8 tim

Vilka roller (Carl Gustav Jungs funktionsteori) tar vi på oss i gruppen? Finns det roller som ingen tar på sig? Finns det roller som är överbesatta? Kan vi göra ett kontrakt om en omfördelning för att använda våra resurser på bästa sätt med utgångspunkt från vår personlighet?
Kompetens - vad är det? Vad har vi för normer, värderingar och spelregler?