Gullmay är erfaren föreläsare i arbetslivet sedan tjugo år. Hon håller föredrag och har övningar för gymnasieelever
2 x 2 tim i ämnet Livskunskap.

 

Se ungdomars
(blandat pojkaroch flickor) tidigare utvärderingar här!

 

Det handlar om hur man kan öka sin lust, sitt självförtro- ende, självkänsla och få en inre styrka.

 

Syftet är att ungdomarna ska lära känna sig själva och varandra, öka förståelsen och respekten för andra människor, få insikt om värderingarnas betydelse, hur man kan hantera svårigheter, få  ökad glädje, trygghet och gemenskap.

 

 


gullmaystrand200.gif